Moja prvá Biblia v obrázkoch - v západoslovenskom dialekte rómskeho jazyka - Biblia v obrázkoch je venovaná rómskym deťom na Slovensku. Vybrané state z Božieho slova sú písané dvojjazyčne a sú sprevádzané ilustráciami. Deti sa v tejto knižke zoznámia s hlavnými myšlienkami.