S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

Chcete okoreniť Vaše zvestovanie?
Prekvapte Vašich poslucháčov
Kadidlom a myrhou!

Dve percentá z dane na Pravda.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 16,99 € (458,73 CZK)
naša cena 21,00 € (567,00 CZK)
naša cena 48,00 € (1 296,00 CZK)

ANKETA

Aké sú podľa vašich skúseností najakútnejšie problémy ľudí v súčasnosti na Slovensku, na ktoré má cirkev reagovať?

Rozkoly v manželstvách a rozpady rodín 43% Spolužitie s Rómami 17% Zlá finančná situácia a z nej vyplývajúce problémy 13% Utláčanie práv homosexuálov 26%

KONTAKTY

Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o.;
Projekt Teofania
A. Bernoláka 18, 034 01 Ružomberok
tel: +421 948 021 318
napíšte nám
IČO: 45737614
pod č. OVVS/NO-25/2011 nezisková organizácia

TOVAR V AKCII

naša cena 10,00 € (270,00 CZK)
naša cena 17,90 € (483,30 CZK)
naša cena 8,00 € (216,00 CZK)

2% » Naše projekty
Naše projekty

Teofania - e-shop s teologickou literatúrou

Poslaním elektornického obchodu teofania je sprístupniť Vám teologickú literatúru, ktorá pochádza v prvom rade od slovenských autorov. Na univerzitách a seminároch vzniká množstvo kvalitnej teologickej literatúry, ktorá je ale mimo týchto inštitúcii málo známa. Našim cieľom je sprístupniť Vám ju za pre Vás čo najvýhodnejších podmienok.

Postupne sme našu ponuku obohatili o ďalšie domáce aj zahraničné tituly a iné produkty, ktoré sú užitočné pre kresťanskú odbornú verejnosť. Môžete tak prostredníctvom tohto projektu už aj na Slovensku nájsť fundamentálne teologické diela, ale aj zaujímavé produkty pre propagáciu kresťanských myšlienok.

Dúfame, že zvýšenie dostupnosti tejto literatúry prispeje svojou troškou k budovaniu teologickej komunity v SR a zjednodušeniu práce teológov, kňazov a všetkých, ktorých zaujíma štúdium Božieho zjavenia - teofanie, a jeho dosahov na spoločnosť a človeka. Viac na: www.teofania.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2015 sa nám z Božej milosti podarilo zabezpečiť literatúru pre tri univerzitné projekty a niekoľko cirkevných zborov za nákupné ceny. Za ďalší úspech považujeme splnenie podmienok pre predaj produktu Bibleworks 10.0 aj na území SR a ČR. Splnili sme aj iné ciele v rámci rozvoja: grafický update obchodu, rozšírenie a bližšie rozdelenie niektorých kategórií. Podarilo sa nám úspešne propagovať niekoľko slovenských teologických výstupov.

Plán pre rok 2016 ostáva rozšírenie a bližšie rozdelenie kategórií: pastorálna teológia, dejiny kresťanstva, religionistika a pridanie kategórie: rómska misia. Tiež chceme posilniť literatúru pre prácu s mládežou. Našim zámerom je aj publikovať niekoľko titulov v elektronickej forme.

Výstava: "Bohatstvo Vianoc" (predtým: Začiatok letopočtu a my)

Cieľom tejto výstavy je sprostedkovať atmosféru, do ktorej sa narodil Ježiš Kristus, a zároveň vysvetliť význam Jeho narodenia(odovzdať kresťanskú zvesť, ktorá sa na Ježišovo narodenie viaže). Výstava predstavuje niekoľko verných replík alebo napodobenín, ktoré interaktívnym spôsobom približujú podmienky narodenia Ježiša Krista (proroctvá: kumránske zvitky; Betlehem - arabský chlieb; zásnuby Jozefa a Márie - zásnubná čelenka; válov - miesto uloženia Ježiša Krista; asýrsky kalendár hviezd - príchod mudrcov; myrha, kadidlo a zlato - dary mudrcov).

Tento projekt má za sebou už dva ročníky. Najbližší rok prejde ďaľšou kritickou odbornou skúškou a ak obstojí, urobíme z neho predpripravenú misijnú akciu dostupnú každej miestnej cirkvi, ktorá prejavý záujem. Viac o projekte: Výstava - Fotogaléria; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2015 sme úspešne realizovali tento projekt na 2 miestach v spolupráci s cirkevnými zbormi: BJB Ružomberok a Galériou M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Návštevnúsť v roku 2015 síce neprekonala rekorných 3000 ľudí v roku 2014, ale našli sme jej nové miesto, na ktorom sa výborne uplatnila - mestskú galériu.

V roku 2016 sa usilujeme rozšíriť túto výstavu aj na ďalšie príležitosti: Veľkú noc a sviatok Cyrila a Metoda. Sme predbežne dohodnutí o realizácii tejto výstavy v galérii M. Bohúňa a očakávame jej realizáciu aj v ďalších galériách.

Kresťanské poradenské centrum

V spolupráci s cirkevným zborom BJB v Ružomberku sa usilujeme o znovuobjavenie hodnoty poradenstva poskytovaného duchovnými. Snažíme sa poskytovať toto poradenstvo aktuálnou formou, ktorá osloví cirkevnú komunitu aj komunitu mesta. Kresťanské poradenské centrum sídli v priestoroch cirkevného zboru a má dvoch zamestnancov.

Zatiaľ sa nám veľmi darí v oblasti osobného poradenstva, začíname nové oblasti skupinového poradenstva (práca s rozvedenými a program duchovného rastu) a robíme semináre.

Tento projekt nás zaujal tým, že má dôležitý misijný potenciál, pričom jeho základným nástrojom je uvádzanie evanjelia do praxe. Náš inštitút je do projektu zapojený tak, že dôležitou mierou podporuje jedného z dvoch zamestnancov centra a pomáha s vybavením literatúrou.

Viac o projekte: www.krestanskeporadenstvork.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

Deti o Bohu

Stránka Deti o Bohu vznikla na základe niekoľkých podnetov. Máme dve deti a jedna z nich má viac ako 3 roky a často nás prekvapí svojim myslením a svojimi výrokmi. Tiež by sme boli radi keby sme týmto vytvorili atraktívne prostredie, cez ktoré si budú rodičia jednoducho uchovávať výroky ich detí a navzájom sa inšpirujú a podporia v tom, že viesť deti k Bohu má zmysel už od útleho veku. Jedným z ďalších podnetov je aj PhD. štúdium riaditeľky, v rámci ktorého skúmam aj vývoj detskej viery v Boha.

Dlhodobým zámerom tejto stránky je pomáhať rodičom zdieľať ich vieru s ich deťmi. A to cez recenzie kníh, inšpiratívne videá, rôzne rozhovory, články…

Viac o projekte: http://www.no.teofania.sk/detiobohu/. Ako nás podporiť: Darovať 2%.

Facilitácia kresťanského vzdelávania v prostredí cirkevného zboru

Pomáhame s rozvojom kresťanského vzdelávania v konkrétnom cirkevnom zbore: BJB Ružomberok. V tomto zbore testujeme nové možnosti, pomáhame materiálnym zabezpečením.

Rok 2015: testovali sme možnosti teologizovania s deťmi; dokúpili sme klavír a tlačiareň.

Plán pre rok 2016: závisí od financií a ich prerozdelenia na konkrétne projekty.

Biblia - špecializovaný e-shop

Kniha Biblia si zaslúži jeden webový priestor, kde je možné zakúpiť si takmer každý jej variant. Našim cieľom je vytvoriť takýto priestor. Zároveň je našim cieľom, aby prostriedky získané predajom boli opätovne využité v reklame, ktorá nie je len informatívna, ale zároveň zvestná (v súvislosti s týmto nás veľmi povzbudila skutočnosť, že jedným z najhladanejších výrazov pre definíciu na google.sk bolo slovo "láska").

Poslaním tohto projektu je teda poukázať na bohatstvo, aktuálnosť a relevantnosť Biblie pre tých, ktorí o nej majú len minimálne informácie a zároveň ich motivovať k jej kúpe. Veríme totiž, že čítanie Biblie je spôsob, akým sa človek stretáva s Bohom. Veríme tiež, že toto stretnutie s Bohom je najvýznamnejším okamihom v živote každého človeka.

Tento projekt je možné chápať aj ako moderný spôsob kolportérstva. Viac na: www.biblia.teofania.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

Plán na rok 2016 udržať projekt v súčasnom rozmere.

Môj dar

Tento projekt vychádza z poznania, že Boh rozdelil svojim služobníkom rôzne obdarovania. Rozdelil ich tak, aby sme vzájomnou službou napĺňali svoje duchovné potreby, a tiež, aby sme uskutočňovali pozemský zámer cirkvi - osláviť Ježiša Krista po celej zemi.

Základnou myšlienkou projektu MôjDar je umožniť lepšie vyhľadávanie ľudí s týmto obdarovaním: vytvoriť zoznam služieb, ktoré môžu využívať cirkevné zbory či farnosti.

Registráciou na portáli MôjDar získate: a) stálu prezentáciu po celú dobu trvania projektu b) zverejnenie Vašej služby na facebook stránke Teofanie a c) zverejnenie služby v informačnom newsletteri Teofanie, ktorý zasielamu už viac ako 900 registrovaným účastníkom. Viac na: www.mojdar.teofania.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2014 bol tento projekt rozšírený len o 3 nové služby a museli sme ho presťahovať priamo na stránku teofania.sk. Subdoména zlyhala. Dúfame, že sa ho podarí udržať až kým nezískame nové dobrovoľnícke, resp. pracovné kapacity.

Facilitácia pohrebných homílií

Tento projekt zčasti už realizujeme v spolupráci s Katedrou teológie a katechetiky (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici). Je postavený na rozsiahlej výskumnej a pedagogickej činnosti doc. ThDr. Albína Masarika, PhD. Ponúkame zorganizovanie kurzu alebo prednášky o tvorbe pohrebných kázní a tiež literatúru k tejto tematike za zvýhodnených podmienok. Radi by sme ho rozvili do online kurzu a zabezpečili preklad literatúry do cudzích jazykov. Viac o projekte: Albín Masarik; Prednášky; Literatúra; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2015 sa podarilo prispieť k tomu, aby sa tento projekt mohol rozvíjať na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v BB. Taktiež sme zaradili potrebnú literatúru do predajných sietí v SR a pomohli k realizácii niekoľkých prednášok. Pomohli sme aj s prípravou a propagáciou niektorých edukačných výstupov projektu a pomohli v jeho aplikácii v rámci Kresťanského proadenského centra v Ružomberku.

V roku 2016 potrebujeme opäť navštíviť partnerov v Holandsku.

Monitoring slovenskej tlače

Každý duchovný by mal čítať Bibliu a noviny - to je stará pravda podľa ktorej sa snažia duchovní zachovať si prehľad v aktuálnom dianí v krajine a reagovať naň. Tento projekt im to má výrazne uhľahčiť, keď sleduje najpopulárnejšiu slovenskú tlač a vyberá z nej články ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú kresťanstva a cirkvi. V rámci monitoringu slovenskej tlače využívame automatizované systémy, ktoré nám medzi najpopulárnejšími denníkmi a týždenníkmi vyhľadávajú aktuálne články so starostlivo vybratými kľúčovými slovami (ako napr.: cirkev, kňaz + 18 ďalších). Takto získavame základný predľad o tom, čo sa píše v slovenských médiách o kresťanstve a kresťanoch. O tento prehľad sa potom delíme s našimi partnermi prostredníctvom informačného newslettru: Teologický informačný servis. Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2014 sme v tomto projekte úspešne pokračovali. Približne 1 x za 3 týždne sme zasielali výber článkov registrovaným odberateľom newsletteru. Táto služba naberá na popularite aj význame a máme radosť, keď sa stretne s pochopením a darí sa ju využívať. Nesplnili sme však rozvojové projekty.

Pre rok 2015 by sme ju radi rozšírili o monitoring tlače v ČR a pridali možnosti ako na tieto články reagovať ako v homíliách, tak aj v diskusii s redakciami ktoré ich vydávajú.

Elektronická databáza teologickej literatúry (EDTL)

Na univerzitách a seminároch v SR a ČR vzniká množstvo kvalitnej teologickej literatúry, ktorá je ale v niektorých prípradoch vydávaná len 1 až 2 krát, a následné dotlače sa už viac nevykonávajú. Cieľom EDTL je zachovať tieto diela prístupné v elektronickej forme pre všetkých záujemcov. Viac na: EDTL; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2014 sme projekt len udržiavali. Čítanie elektornických kníh, najmä v oblasti odbornej literatúry, zažíva rozmach. Síce navonok sme urobili málo, no pripravili sme dobré predpoklady preto, aby u nás zákazníci dostali kompletný hodnotný a bezpečný servis pre vydávanie ich e-kníh. Urobili sme aj technické kroky pre ich predaj.

V roku 2015 chceme len udržať tento projekt aspoň na súčasnej úrovni. Pre jeho rozvoj by bolo nevyhnutné mať osobu v trvalom pracovnom pomere. V takom prípade by sme osobne prezentovali túto možnosť teológom v SR a dokončili zmluvné vzťahy s viac "domácimi" partnermi ako prestigioplaza, martinus, či kosmas a maximálne rozšíriť ponuku titulov - našim dlhodobým cieľom je stať sa hlavným vydavateľom domácej odbornej kresťanskej literatúry v elektronickom formáte.

Ankety a diskusie

Našim zámerom je sprostredkovať diskusiu k aktuálnym spoločenským otázkam, resp. diskusie na teologické otázky, ktoré sú z rôznych dôvodov aktuálne. Robíme tak prostredníctom ankiet uverejnených na našom webe, ktoré sú súčasťou aj našich newsletterov. Viac na: ankety a diskusie; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2014 sme úspešne pokračovali v tejto časti projektov. Spoločne sme získali viac ako 420 individuálnych hlasovaní na aktuálne témy.

 

 

 


 

Pripravované projekty:

Kreslený humor - práca kňazov, farárov, kazateľov, rehoľníkov - práca kresťanskej odbornej verejnosti - je v niektorých momentoch veľmi náročná. Preto sme sa rozhodli mierne ju odľahčiť pomocou snáď najkvalitnejšieho kresťanského kresleného humoru, ktorý je momentálne k dispozícii výhradnou zmluvou na preklad priamo s jeho tvorcom. Jeho diela budeme v priebehu roku 2013 zverejňovať na našej titulnej stránke (www.teofania.sk) a taktiež na našej facebookovej fan-page. Jednoduchá ukážka tohto humoru: Kreslený humor; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

Kresťanské letné kino - Projekt Kresťanské letné kino má za cieľ podporiť všetkých ktorí túžia použiť v misijných aktivitách filmy. Našim cieľom je vytvoriť konkrétny misijný produkt: kresťanské letné kino, a to nie jeden krát, ale pravidelne každý rok. Cirkevné zbory na Slovensku totiž až na úrovni 65 percent (odhad na základe 50 zborov rôznych denominácií) disponujú infraštruktúrou potrebou pre verejnú projekciu filmov. Stačí im teda získať práva na túto projekciu, urobiť kvalitný marketing a prinajlepšom mať aj materiály vhodné pre nadväzujúcu prácu. Konkrétne chceme poskytovať: výber filmov vhodných pre kresťanské letné kino; kompletné informácie pre zabezpečenie práv na verejnú porjektciu vybraných filomv; marketingové nástroje pre propagáciu kina; nástroje pre nadväzujúcu prácu, ako: diskusné otázky, súťaže, ... Pilotný testovací projekt bol už realizovaný. Momentálne nám chýbajú dobrovoľnícke alebo platené zdroje pre vytváranie ďalších ročníkov a budovanie siete dostupných filmov. Viac o projekte: Kresťanské letné kino; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2014 sa snažíme o vytvorenie série Českých a Slovenských filmov, ktorá obnoví spomienky na obdobie komunizmu. Premietanie týchto filmov bude spojené s debatami s ľuďmi, ktorí počas komunizmu zažili perzekúciu. Zatiaľ sa do projektu zapájajú zboru BJB v Ružomberku a misijná skupina v Liptovskej Teplej.

NTE1Nm