S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

Chcete okoreniť Vaše zvestovanie?
Prekvapte Vašich poslucháčov
Kadidlom a myrhou!

Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 48,00 € (1 296,00 CZK)
naša cena 16,99 € (458,73 CZK)
naša cena 25,99 € (701,73 CZK)

ANKETA

Ježišovo narodenie - čo ho najlepšie vystihuje?

Božia inkarnácia 42% Historická udalosť 33% Metafora 12% Legenda 12%

KONTAKTY

Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o.;
Projekt Teofania
A. Bernoláka 18, 034 01 Ružomberok
tel: +421 948 021 318
napíšte nám
IČO: 45737614
pod č. OVVS/NO-25/2011 nezisková organizácia

TOVAR V AKCII

naša cena 0,99 € (26,73 CZK)
naša cena 14,99 € (404,73 CZK)
naša cena 10,00 € (270,00 CZK)

2% » Naše projekty
Naše projekty

Teofania - e-shop s teologickou literatúrou

Poslaním elektornického obchodu teofania je sprístupniť Vám teologickú literatúru, ktorá pochádza v prvom rade od slovenských autorov. Na univerzitách a seminároch vzniká množstvo kvalitnej teologickej literatúry, ktorá je ale mimo týchto inštitúcii málo známa. Našim cieľom je sprístupniť Vám ju za pre Vás čo najvýhodnejších podmienok.

Postupne sme našu ponuku obohatili o ďalšie domáce aj zahraničné tituly a iné produkty, ktoré sú užitočné pre kresťanskú odbornú verejnosť. Môžete tak prostredníctvom tohto projektu už aj na Slovensku nájsť fundamentálne teologické diela, ale aj zaujímavé produkty pre propagáciu kresťanských myšlienok.

Dúfame, že zvýšenie dostupnosti tejto literatúry prispeje svojou troškou k budovaniu teologickej komunity v SR a zjednodušeniu práce teológov, kňazov a všetkých, ktorých zaujíma štúdium Božieho zjavenia - teofanie, a jeho dosahov na spoločnosť a človeka. Viac na: www.teofania.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 sa nám z Božej milosti podarilo zabezpečiť literatúru pre tri univerzitné projekty a niekoľko cirkevných zborov za nákupné ceny. Splnili sme aj iné ciele v rámci rozvoja: grafický update obchodu, rozšírenie a bližšie rozdelenie niektorých kategórií. Začali sme taktiež ponúkať literatúru podľa jednotlivých unievrzít, čím sme sprehľadnili ich ponuku. Podarilo sa nám úspešne propagovať niekoľko slovenských teologických výstupov.

Plán pre rok 2018 máme už naplánovanú aj publikačnú činnosť vo fyzickej forme a nadviažeme na elektronické publikácie. Konkrétne budeme publikovať knihu 177 zamyslení, ktoré sú adresované zvlášť tým, ktorí pracujú s Božím slovom - farárom, kazateľom, kňazom, teológom... Našim zámerom je aj publikovať niekoľko titulov v elektronickej forme.

KPV - Klinicko pastorálny výcvik

Klinicko - pastorálne vzdelávanie je špeciálny spôsob vzdelávania pre duchovných z rôznych vierovyznaní. Prebieha formou štúdia v malej skupine, kde si duchovný skrze reflexiu, diskusiu a evaluáciu ujasňuje vlastné psotoje, svoje silné stránky a riziká. Štúdium ponúka možnosť intenzívnej reflexie svojej práce a vlastnej komunikácie. Ponúka možnosť objasniť si vlastný štýl vedenia, spolupráce a riešenia konfliktov. Centrom klinicko - pastorálneho vzdelávania je pastorálne psrevádzanie chorých, zomierajúcich, ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových situáciách, preto sa kurz sústreďuje na štúdium psychopatológie, prístupu k traumám a riešeniu rozličných krízových situácií. Štúdium sa taktiež sústreďuje na uvedomenie si svojej vlastnej duchovnej biografie a siprituality. Práve v profesii, v ktorej má veľký vplyv osobnosť jej vykonávateľa, to má veľkú hodnotu. 

V roku 2017 prebehol ďalší pilotný kurz v rámci odboru Evanjelikálnej teológie a misie na PF UMB v B. Bystrici a prípravy na realizáciu kurzu s duchovnými v praxi v roku 2018. 

V roku 2018 sme pripravení vykonávať tento kurz s duchovnými z rôznych denominácií z praxe. Prvé stretnutie kurzu začína v septembri 2018.  

Výstava: "Bohatstvo Vianoc" (predtým: Začiatok letopočtu a my)

Cieľom tejto výstavy je sprostedkovať atmosféru, do ktorej sa narodil Ježiš Kristus, a zároveň vysvetliť význam Jeho narodenia(odovzdať kresťanskú zvesť, ktorá sa na Ježišovo narodenie viaže). Výstava predstavuje niekoľko verných replík alebo napodobenín, ktoré interaktívnym spôsobom približujú podmienky narodenia Ježiša Krista (proroctvá: kumránske zvitky; Betlehem - arabský chlieb; zásnuby Jozefa a Márie - zásnubná čelenka; válov - miesto uloženia Ježiša Krista; asýrsky kalendár hviezd - príchod mudrcov; myrha, kadidlo a zlato - dary mudrcov).

Tento projekt má za sebou už dva ročníky. Najbližší rok prejde ďaľšou kritickou odbornou skúškou a ak obstojí, urobíme z neho predpripravenú misijnú akciu dostupnú každej miestnej cirkvi, ktorá prejavý záujem. Viac o projekte: Výstava - Fotogaléria; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 sme úspešne realizovali tento projekt na 2 miestach v spolupráci s Hodžovým gymnáziom v L. Mikuláši a v BJB Ružomberok.

V roku 2018 sa usilujeme rozšíriť túto výstavu o exponáty aj možnosti využitia.

Kresťanské poradenské centrum

V spolupráci s cirkevným zborom BJB v Ružomberku sa usilujeme o znovuobjavenie hodnoty poradenstva poskytovaného duchovnými. Snažíme sa poskytovať toto poradenstvo aktuálnou formou, ktorá osloví cirkevnú komunitu aj komunitu mesta. Kresťanské poradenské centrum sídli v priestoroch cirkevného zboru a má dvoch zamestnancov.

Zatiaľ sa nám veľmi darí v oblasti osobného poradenstva, začíname nové oblasti skupinového poradenstva (práca s rozvedenými a program duchovného rastu) a robíme semináre.

Tento projekt nás zaujal tým, že má dôležitý misijný potenciál, pričom jeho základným nástrojom je uvádzanie evanjelia do praxe. Náš inštitút je do projektu zapojený tak, že dôležitou mierou podporuje jedného z dvoch zamestnancov centra a pomáha s vybavením literatúrou.

Ako nás podporiť: Darovať 2%.

Deti o Bohu

Stránka Deti o Bohu vznikla na základe niekoľkých podnetov. Máme dve deti a jedna z nich má viac ako 3 roky a často nás prekvapí svojim myslením a svojimi výrokmi. Tiež by sme boli radi keby sme týmto vytvorili atraktívne prostredie, cez ktoré si budú rodičia jednoducho uchovávať výroky ich detí a navzájom sa inšpirujú a podporia v tom, že viesť deti k Bohu má zmysel už od útleho veku. Jedným z ďalších podnetov je aj PhD. štúdium riaditeľky, v rámci ktorého skúmam aj vývoj detskej viery v Boha.

Dlhodobým zámerom tejto stránky je pomáhať rodičom zdieľať ich vieru s ich deťmi. A to cez recenzie kníh, inšpiratívne videá, rôzne rozhovory, články…

Viac o projekte: http://www.no.teofania.sk/detiobohu/. Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 sme založili stránku na facebooku: Kresťanskí rodičia, kde prinášame inšpiratívne tituly aj články. 

V roku 2018 chceme založiť špecializovaný e-shop pre rodičov.

Facilitácia kresťanského vzdelávania v prostredí cirkevného zboru

Pomáhame s rozvojom kresťanského vzdelávania v konkrétnom cirkevnom zbore: BJB Ružomberok. V tomto zbore testujeme nové možnosti, pomáhame materiálnym zabezpečením.

Rok 2017: testovali sme možnosti teologizovania s deťmi; dokúpili sme klavír a tlačiareň.

Plán pre rok 2018: závisí od financií a ich prerozdelenia na konkrétne projekty.

Môj dar

Tento projekt vychádza z poznania, že Boh rozdelil svojim služobníkom rôzne obdarovania. Rozdelil ich tak, aby sme vzájomnou službou napĺňali svoje duchovné potreby, a tiež, aby sme uskutočňovali pozemský zámer cirkvi - osláviť Ježiša Krista po celej zemi.

Základnou myšlienkou projektu MôjDar je umožniť lepšie vyhľadávanie ľudí s týmto obdarovaním: vytvoriť zoznam služieb, ktoré môžu využívať cirkevné zbory či farnosti.

Registráciou na portáli MôjDar získate: a) stálu prezentáciu po celú dobu trvania projektu b) zverejnenie Vašej služby na facebook stránke Teofanie a c) zverejnenie služby v informačnom newsletteri Teofanie, ktorý zasielamu už viac ako 900 registrovaným účastníkom. Viac na: www.teofania.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 sme tento projekt presťahovali priamo na www.teofania.sk a obnovili sme jeho fungovanie. 

V roku 2018 sa budeme usilovať obnoviť a rozšíriť zoznam týchto služieb. 

Facilitácia pohrebných homílií

Tento projekt zčasti už realizujeme v spolupráci s Katedrou teológie a katechetiky (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici). Je postavený na rozsiahlej výskumnej a pedagogickej činnosti doc. ThDr. Albína Masarika, PhD. Ponúkame zorganizovanie kurzu alebo prednášky o tvorbe pohrebných kázní a tiež literatúru k tejto tematike za zvýhodnených podmienok. Radi by sme ho rozvili do online kurzu a zabezpečili preklad literatúry do cudzích jazykov. Viac o projekte: Albín Masarik; Prednášky; Literatúra; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 sme sa čiastočne podieľali na rozvoji tohto projektu cez zahraničné publikácie.

V roku 2018 uvažujeme o rozšírení výskumu. 

Monitoring slovenskej tlače

Každý duchovný by mal čítať Bibliu a noviny - to je stará pravda podľa ktorej sa snažia duchovní zachovať si prehľad v aktuálnom dianí v krajine a reagovať naň. Tento projekt im to má výrazne uhľahčiť, keď sleduje najpopulárnejšiu slovenskú tlač a vyberá z nej články ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú kresťanstva a cirkvi. V rámci monitoringu slovenskej tlače využívame automatizované systémy, ktoré nám medzi najpopulárnejšími denníkmi a týždenníkmi vyhľadávajú aktuálne články so starostlivo vybratými kľúčovými slovami (ako napr.: cirkev, kňaz + 18 ďalších). Takto získavame základný predľad o tom, čo sa píše v slovenských médiách o kresťanstve a kresťanoch. O tento prehľad sa potom delíme s našimi partnermi prostredníctvom informačného newslettru: Teologický informačný servis. Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 sme v tomto projekte úspešne pokračovali. Približne 1 x za 2 týždne sme zasielali výber článkov registrovaným odberateľom newsletteru. Táto služba naberá na popularite aj význame a máme radosť, keď sa stretne s pochopením a darí sa ju využívať.

Pre rok 2018 by sme ju radi rozšírili o monitoring tlače v ČR a pridali možnosti ako na tieto články reagovať ako v homíliách, tak aj v diskusii s redakciami ktoré ich vydávajú.

Elektronická databáza teologickej literatúry (EDTL)

Na univerzitách a seminároch v SR a ČR vzniká množstvo kvalitnej teologickej literatúry, ktorá je ale v niektorých prípradoch vydávaná len 1 až 2 krát, a následné dotlače sa už viac nevykonávajú. Cieľom EDTL je zachovať tieto diela prístupné v elektronickej forme pre všetkých záujemcov. Viac na: EDTL; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 a 2018 predaj pokračuje neprerušene, avšak snažíme sa o získanie nových projektov pre publikáciu.

Ankety a diskusie

Našim zámerom je sprostredkovať diskusiu k aktuálnym spoločenským otázkam, resp. diskusie na teologické otázky, ktoré sú z rôznych dôvodov aktuálne. Robíme tak prostredníctom ankiet uverejnených na našom webe, ktoré sú súčasťou aj našich newsletterov. Viac na: ankety a diskusie; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

V roku 2017 sme úspešne pokračovali v tejto časti projektov. Spoločne sme získali viac ako 900 individuálnych hlasovaní na aktuálne témy.

 

 

 


 

Pripravované projekty:

Kreslený humor - práca kňazov, farárov, kazateľov, rehoľníkov - práca kresťanskej odbornej verejnosti - je v niektorých momentoch veľmi náročná. Preto sme sa rozhodli mierne ju odľahčiť pomocou snáď najkvalitnejšieho kresťanského kresleného humoru, ktorý je momentálne k dispozícii výhradnou zmluvou na preklad priamo s jeho tvorcom. Jeho diela budeme v priebehu roku 2013 zverejňovať na našej titulnej stránke (www.teofania.sk) a taktiež na našej facebookovej fan-page. Jednoduchá ukážka tohto humoru: Kreslený humor; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

Kresťanské letné kino - Projekt Kresťanské letné kino má za cieľ podporiť všetkých ktorí túžia použiť v misijných aktivitách filmy. Našim cieľom je vytvoriť konkrétny misijný produkt: kresťanské letné kino, a to nie jeden krát, ale pravidelne každý rok. Cirkevné zbory na Slovensku totiž až na úrovni 65 percent (odhad na základe 50 zborov rôznych denominácií) disponujú infraštruktúrou potrebou pre verejnú projekciu filmov. Stačí im teda získať práva na túto projekciu, urobiť kvalitný marketing a prinajlepšom mať aj materiály vhodné pre nadväzujúcu prácu. Konkrétne chceme poskytovať: výber filmov vhodných pre kresťanské letné kino; kompletné informácie pre zabezpečenie práv na verejnú porjektciu vybraných filomv; marketingové nástroje pre propagáciu kina; nástroje pre nadväzujúcu prácu, ako: diskusné otázky, súťaže, ... Pilotný testovací projekt bol už realizovaný. Momentálne nám chýbajú dobrovoľnícke alebo platené zdroje pre vytváranie ďalších ročníkov a budovanie siete dostupných filmov. Viac o projekte: Kresťanské letné kino; Ako nás podporiť: Darovať 2%.

OWZlYjh