S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

Chcete okoreniť Vaše zvestovanie?
Prekvapte Vašich poslucháčov
Kadidlom a myrhou!

Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 21,00 € (567,00 CZK)
naša cena 1,49 € (40,23 CZK)
naša cena 2,79 € (75,33 CZK)

ANKETA

Ježišovo narodenie - čo ho najlepšie vystihuje?

Božia inkarnácia 33% Historická udalosť 33% Metafora 17% Legenda 17%

KONTAKTY

Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o.;
Projekt Teofania
A. Bernoláka 18, 034 01 Ružomberok
tel: +421 948 021 318
napíšte nám
IČO: 45737614
pod č. OVVS/NO-25/2011 nezisková organizácia

TOVAR V AKCII

naša cena 10,00 € (270,00 CZK)
naša cena 0,99 € (26,73 CZK)
naša cena 14,99 € (404,73 CZK)

Klinicko-pastorálne vzdel.
Klinicko - pastorálne vzdelávanie

PREČO ÍSŤ NA KLINICKO - PASTORÁLNE VZDELÁVANIE

“Mal som sem prísť keď som bol mladší. Má to vplyv na moju komunikáciu. Teraz oveľa lepšie vnímam ako ma druhí počúvajú. Mal som priestor na to, aby sme v rámci skupiny riešili problémy z cirkevnej praxe.” Theiss, 57 rokov.

“Potreboval som sa dostať k svojim pocitom. Komunikoval som intelektuálne, ale neplakal som s plačúcimi ani neradoval sa s radujúcimi. Výcvik mi v tom pomohol.” Jan, 47 rokov.

“Po rokoch v duchovenskej službe sa vo mne vybudoval vnútorný kritik, ktorý ma celou službou sprevádzal. Čokoľvek som chcela urobiť, nad čímkoľvek som uvažovala, tento kritik ma dôrazne odrádzal. Výcvik ho nezničil, ale pomohol mi naučiť sa s ním existovať.” Elen, 33 rokov.

“Prišiel som na kurz, pretože som si nedokázal predstaviť ako v duchovenskej službe prežijem tých pár rokov čo mi ostávajú do dôchodku. Výcvik mal nakoniec prekvapivý dôsledok - mal silný vplyv na moje manželstvo, na to ako spolu komunikujeme.” Ernst, 57 rokov.

“Ako farár som pôsobil v prvom rade ako sprievodca kultúrnymi pamiatkami. Máme totiž v našom meste nádherný chrám. Až počas výcviku som musel odpovedať na otázku “prečo Boh” a mohol som si uvedomiť čo toto tajomstvo pre mňa skutočne znamená.” Paul, 43 rokov.  

“Na kurz som prišla s veľmi zlým pocitom, že v rámci svojej služby nerobím to, čo by som ako duchovná mala. Výcvik mi pomohol uvedomiť si, že to čo robím je v skutočnosti veľmi blízko podstaty môjho povolania.” Maria, 48 rokov.

“Povesť tohto programu nie je nadsadená. Bola to pre mňa hodnotná skúsenosť mimo každodennej služby, ktorá mi umožnila najprv zadefinovať si samého seba a až tak pristúpiť k službe druhým." James, 42 rokov.

Základné informácie

ČO JE KLINICKO-PASTORÁLNE VZDELÁVANIE (KPV)

     Jedná sa o špecializačné vzdelávanie, ktoré sa realizuje formou ročného štúdia, pozostávajúceho zo samoštúdia a troch blokov sústredení po 8 dní (vždy pondelok - štvrtok, cez víkend sa môžu účastníci venovať svojím pracovným povinnostiam). 
     Jedná sa o postgraduálne vzdelávanie pre duchovných z rôznych kresťanských cirkví so zameraním na výkon špecifických častí duchovenskej služby v cirkevných zboroch, ale aj v prostredí zdravotníctva, väzenstva, polície a armády.
     Prebieha formou štúdia v malej skuipne, kde si duchovný pomocou reflexie, diskusie a evaluácie ujasňuje vlastné postoje, svoje silné stránky a riziká. 
     Účastníkom ponúka možnosť intenzívnej reflexie ich práce a komunikácie a taktiež možnsoť objasniť si vlastný štýl vedenia, spolupráce a riešenia konfliktov. 
     Centrom KPV je pastorálne sprevádzanie. Zameriava sa na štúdium psychopatológie ako napríklad pastorálne prístupy k ľuďom trpiacim depresiami, psychózami a rozličnými poruchami osobnosti. 
     Venuje sa otázkam paliatívnej starostlivosti, sprevádzaniu smútiacich a riešeniu rozličných krízových situácií. 
     Štúdium sa sústreďuje aj na uvedomenie si svojej vlastnej duchovnej biografie a spirituality.

PRE KOHO je KPV URČENÉ

     Toto vzdelávanie poskytuje príležitosť pre odborný rast duchovných, ktorí sa venujú pastorálnej práci v cirkvi alebo tých, ktorí pracujú na pozíciách nemocničných, vojenských, väzenských alebo policajných duchovných. 
     Záujemcovia o tento kurz musia mať minimálne trojročnú prax a vduchovenskej činnosti. 
     V niektorých krajinách EU sa toto vzdelanie vyžaduje ako špecializované vzdelanie pre duchovných, ktorí pôsobia v nemocniciach a v silových zložkách.

KEDY BUDÚ KURZY KPV

3.  - 6. a 10. - 13. septembra 2018
19.  -22. a 26. - 29. novembra 2018
4. - 7. a 11. - 14. marca 2019

Stiahnite si: LETÁK

Rada pre KPV v SR

PREDSEDA:
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

ČLENOVIA: 
Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Superintendent, Evanjelická cirkev metodistická v SR
pplk. Mgr. Ján Šefčik,
Riaditeľ úradu Ekumenickej pastoračnej služby ZVJS (väzenstvo)
Mgr. Eva Oslíková, PhD.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania v SR, námestná farárka.

ZABEZPEČENIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT:
Drs. Hennie Kievit,
Školiteľka kurzov KPV a supervízorka
na Ggz Centraal Innova, Amersfoort, Holandsko.
Mgr. Alena Mulder,
lektorka KPV, Amersfoort, Holandsko

Ako sa prihlásiť

Ak potrebujete viac informácií, prosíme neváhajte a kontaktujte nás: 
Telefón: 00421 907 030 075.
E-mail: kpv@teofania.sk

Ak sa chcete prihlásiť, využite prosím nasledujúci formulár: 

P R I H L Á Š K A

Podmienky účasti na kurze: 

- dátumy: prosíme overte si možnosť zúčastniť sa kurzu vo vyššie uvedených dátumoch v plnom rozsahu. Kurz sa bude konať v Liptovskom Trnovci.
- charakteristika účastníka: duchovný, absolvent teologického vzdelávania Bc. alebo Mgr. stupňa a vyššie, s duchovenskou praxou min. 3 roky. 
- kurz je možné absolvovať aj bez Bc. alebo Mgr. stupňa v teológii. V takomto prípade získava účastník plnohodnotným spôsobom zručnosti, avšak medzinárodné štandardy tohto vzdelávania mu neumožňujú dosiahnuť medzinárodne uznávaný stupeň kvalifikácie "Klinicko-pastorálny pracovník".
- cena: Cena kurzu je 1.350 €. V cene je zahrnuté ubytovanie na samostatných izbách, strava, poplatok skúseným lektorom, všetky materiály potrebné k štúdiu - ďalšie výdavky budete mať už len na dopravu. Na kurz je možné poskytnúť štipendium až do výšky 90 % (podľa potreby účastníka). Štipendium je zabezpečené len na prvý turnus kurzu (na kompletný kurz, avšak len pre prvých účastníkov). Financie na štipendium sú zabezpečené z darov cirkví a jednotlivcov (nie z gratov EÚ ;). O štipendium môže žiadať len ten, kto spĺňa podmienky pre udelenie kvalifikačného stupňa "Klinicko-pastorálny pracovník" - teda 3 roky duchovenskej praxe a získané teologické vzdelanie na úrovni Bc. Jedná sa o podmienku darcovských organizácií a väčšiny jednotlivcov.
- vyplnenie elektronickej prihlášky
- zaslanie životopisu a prepisu krátkeho pastorálneho rozhovoru na e-mail: kpv@teofania.sk. 

Váhate s prihlásením?

Ak váhate či sa prihlásiť, nezabudnite, že: 

a) Kurz je časovo náročný, ale má dlhodobý efekt na väčšinu práce duchovného.

b) Jedná sa o ​typ vzdelávania, ktorý  v SR nie je známy, ale v ​USA a západnej Európe je to  vyprofilovaná a vysoko cenená forma špecializačného vzdelania. Prvý ročník budeme realizovať  s pomocou zahraničných školiteľov a podľa najvyšších zahraničných štandardov. 

c) Kurz vedie účastníkov k tomu, aby "kalibrovali" svoje postoje, ale je to dôležitý spôsob ako upevňovať svoje psotoje k Bohu, blížnemu a sebe samému. 

d) Cena kurzu je vysoká, ale je tu jedinečná možnosť získať vysoké štipendium. Výsledná cena je mimoriadne výhodná. 

Kontakty

E-MAIL: kpv@teofania.sk

Tel.: 0907 030 075

Časté otázky

Štipendium získam len na prvý ročník. Ako to bude ďalej? 
- absolvovanie tohto kurzu trvá jeden ročník (aktuálne 2018/2019). Pokiaľ získate štipendium, pokryje do značnej miery celé Vaše náklady na štúdium (podľa Vašich možností až do 90 %). Nie je to teda nejaký "trik," kde na začiatok získate štipendium, ale pre dokončenie kurzu budete musieť veľa platiť. Táto ponuka je však k dispozícii len pre tých, čo sa prihlásia teraz. Cirkvi boli ochotné tento kurz podporiť, aby sa na Slovensku dostal do povedomia. Študenti neskorších kurzov budú musieť platiť celé alebo takmer celé náklady - čo bude stále približne len jedna šestina oproti nákladom v zahraničí: cca 1350 € (vrátane ubytovania, stravy a ostatných nákladov).  

Môžeme sa prihlásiť na niektorý z uverejnených dátumov? 
- uverejnené dátumy tvoria jeden ucelený kurz. Ak nastúpite na klinicko-pastorálne vzdelávanie, Vás výcvik sa bude odohrávať v každom spomedzi zverejnených dátumov, a je preto potrebné zúčastniť sa všetkých. Čas je na nich využívaný efektívne, a preto veríme, že časovú náročnosť tohto výcviku bohato vyvážia získané zručnosti a vedomosti. 

Aká cirkev organizuje tieto kurzy? 
- organizovanie kurzov zastrešuje Rada KPV, v ktorej sú zastúpení členovia rôznych cirkví pôsobiacich na Slovensku. V aktuálnom kurze budú lektori z Reformovanej cirkvi v Holandsku, z Baptistickej denominácie a ďalších cirkví. Účastníci budú z ECAV, SECAV, BJB, CASD a ďalších cirkví. 

Aký typ kvalifikácie získame po absolvovaní tohto kurzu? 
- medzinárodne uznávané potvrdenie o získaní kvalifikácie klinicko-pastorálneho pracovníka. Tento kurz totiž spĺňa všetky podmienky, ktoré si vyžadujú štandardy týchto kurzov v zahraničí. 

A na záver teleshopping: Nie je to len sen? 
- je to krásny sen, ktorý sa od septembra stane realitou aj pre Vás :) 

Podporte KPV

Tu môžete prispieť na financovanie KPV. 
Prispieť môžete všeobecne, alebo konkrétne na jednotlivých účastníkov. 
Prispieť sa dá jednorázovo aj pravidelne, a to akoukoľvek sumou. 

Na výcvik bude použitých 100p Vášho príspevku!

 

OTE5NzJjNz