S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

Chcete okoreniť Vaše zvestovanie?
Prekvapte Vašich poslucháčov
Kadidlom a myrhou!

Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 39,60 € (990,00 CZK)
naša cena 48,00 € (1 200,00 CZK)
naša cena 2,79 € (69,75 CZK)

ANKETA

Ježišovo narodenie - čo ho najlepšie vystihuje?

Božia inkarnácia 36% Historická udalosť 33% Metafora 21% Legenda 10%

KONTAKTY

Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o.;
Projekt Teofania
A. Bernoláka 18, 034 01 Ružomberok
tel: +421 948 021 318
napíšte nám
IČO: 45737614
pod č. OVVS/NO-25/2011 nezisková organizácia

TOVAR V AKCII

naša cena 5,99 € (149,75 CZK)
naša cena 0,99 € (24,75 CZK)
naša cena 34,90 € (872,50 CZK)

Klinicko-pastorálne vzdel.
Klinicko - pastorálne vzdelávanie

PREČO ÍSŤ NA KLINICKO - PASTORÁLNE VZDELÁVANIE

“Mal som sem prísť keď som bol mladší. Má to vplyv na moju komunikáciu. Teraz oveľa lepšie vnímam ako ma druhí počúvajú. Mal som priestor na to, aby sme v rámci skupiny riešili problémy z cirkevnej praxe.” Theiss, 57 rokov.

“Potreboval som sa dostať k svojim pocitom. Komunikoval som intelektuálne, ale neplakal som s plačúcimi ani neradoval sa s radujúcimi. Výcvik mi v tom pomohol.” Jan, 47 rokov.

“Po rokoch v duchovenskej službe sa vo mne vybudoval vnútorný kritik, ktorý ma celou službou sprevádzal. Čokoľvek som chcela urobiť, nad čímkoľvek som uvažovala, tento kritik ma dôrazne odrádzal. Výcvik ho nezničil, ale pomohol mi naučiť sa s ním existovať.” Elen, 33 rokov.

“Prišiel som na kurz, pretože som si nedokázal predstaviť ako v duchovenskej službe prežijem tých pár rokov čo mi ostávajú do dôchodku. Výcvik mal nakoniec prekvapivý dôsledok - mal silný vplyv na moje manželstvo, na to ako spolu komunikujeme.” Ernst, 57 rokov.

“Ako farár som pôsobil v prvom rade ako sprievodca kultúrnymi pamiatkami. Máme totiž v našom meste nádherný chrám. Až počas výcviku som musel odpovedať na otázku “prečo Boh” a mohol som si uvedomiť čo toto tajomstvo pre mňa skutočne znamená.” Paul, 43 rokov.  

“Na kurz som prišla s veľmi zlým pocitom, že v rámci svojej služby nerobím to, čo by som ako duchovná mala. Výcvik mi pomohol uvedomiť si, že to čo robím je v skutočnosti veľmi blízko podstaty môjho povolania.” Maria, 48 rokov.

“Povesť tohto programu nie je nadsadená. Bola to pre mňa hodnotná skúsenosť mimo každodennej služby, ktorá mi umožnila najprv zadefinovať si samého seba a až tak pristúpiť k službe druhým." James, 42 rokov.

Základné informácie

ČO JE KLINICKO-PASTORÁLNE VZDELÁVANIE (KPV)

     Jedná sa o špecializačné vzdelávanie, ktoré sa realizuje formou ročného štúdia, pozostávajúceho zo samoštúdia a troch blokov sústredení po 8 dní (vždy pondelok - štvrtok, cez víkend sa môžu účastníci venovať svojím pracovným povinnostiam). 
     Jedná sa o postgraduálne vzdelávanie pre duchovných z rôznych kresťanských cirkví so zameraním na výkon špecifických častí duchovenskej služby v cirkevných zboroch, ale aj v prostredí zdravotníctva, väzenstva, polície a armády.
     Prebieha formou štúdia v malej skuipne, kde si duchovný pomocou reflexie, diskusie a evaluácie ujasňuje vlastné postoje, svoje silné stránky a riziká. 
     Účastníkom ponúka možnosť intenzívnej reflexie ich práce a komunikácie a taktiež možnsoť objasniť si vlastný štýl vedenia, spolupráce a riešenia konfliktov. 
     Centrom KPV je pastorálne sprevádzanie. Zameriava sa na štúdium psychopatológie ako napríklad pastorálne prístupy k ľuďom trpiacim depresiami, psychózami a rozličnými poruchami osobnosti. 
     Venuje sa otázkam paliatívnej starostlivosti, sprevádzaniu smútiacich a riešeniu rozličných krízových situácií. 
     Štúdium sa sústreďuje aj na uvedomenie si svojej vlastnej duchovnej biografie a spirituality.

PRE KOHO je KPV URČENÉ

     Toto vzdelávanie poskytuje príležitosť pre odborný rast duchovných, ktorí sa venujú pastorálnej práci v cirkvi alebo tých, ktorí pracujú na pozíciách nemocničných, vojenských, väzenských alebo policajných duchovných. 
     Záujemcovia o tento kurz musia mať minimálne trojročnú prax a vduchovenskej činnosti. 
     V niektorých krajinách EU sa toto vzdelanie vyžaduje ako špecializované vzdelanie pre duchovných, ktorí pôsobia v nemocniciach a v silových zložkách.

KEDY BUDÚ KURZY KPV

2.  - 5. a 9. - 12. septembra 2019
18.  -21. a 25. - 28. novembra 2019
16. - 19. a 23. - 26. marca 2020

Stiahnite si: LETÁK

Rada pre KPV v SR

PREDSEDA:
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

ČLENOVIA: 
Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Superintendent, Evanjelická cirkev metodistická v SR
pplk. Mgr. Ján Šefčik,
Riaditeľ úradu Ekumenickej pastoračnej služby ZVJS (väzenstvo)
Mgr. Eva Oslíková, PhD.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania v SR, námestná farárka.

ZABEZPEČENIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT:
Drs. Hennie Kievit,
Školiteľka kurzov KPV a supervízorka
na Ggz Centraal Innova, Amersfoort, Holandsko.
Mgr. Alena Mulder,
lektorka KPV, Amersfoort, Holandsko

Ako sa prihlásiť

Ak potrebujete viac informácií, prosíme neváhajte a kontaktujte nás: 
Telefón: 00421 907 030 075.
E-mail: kpv@teofania.sk

Ak sa chcete prihlásiť, využite prosím nasledujúci formulár: 

P R I H L Á Š K A

Podmienky účasti na kurze: 

- dátumy: prosíme overte si možnosť zúčastniť sa kurzu vo vyššie uvedených dátumoch v plnom rozsahu. Kurz sa bude konať v Liptovskom Trnovci.
- charakteristika účastníka: duchovný, absolvent teologického vzdelávania Bc. alebo Mgr. stupňa a vyššie, s duchovenskou praxou min. 3 roky. 
- kurz je možné absolvovať aj bez Bc. alebo Mgr. stupňa v teológii. V takomto prípade získava účastník plnohodnotným spôsobom zručnosti, avšak medzinárodné štandardy tohto vzdelávania mu neumožňujú dosiahnuť medzinárodne uznávaný stupeň kvalifikácie "Klinicko-pastorálny pracovník".
- cena: Cena kurzu je 1.350 €. V cene je zahrnuté ubytovanie na samostatných izbách, strava, poplatok skúseným lektorom, všetky materiály potrebné k štúdiu - ďalšie výdavky budete mať už len na dopravu. Na kurz je možné poskytnúť štipendium až do výšky 80 % (podľa potreby účastníka). Je teda nevyhnutné zaplatiť min. 20 % z ceny kurzu, pričom 10 % priamo a na vyzbieranie ďalších 10 % Vám vytvoríme jednoduchý internetový odkaz, cez ktorý môžu Vaši priatelia a známi priespievať. Financie na štipendium sú zabezpečené z darov cirkví a jednotlivcov (nie z gratov EÚ ;). O štipendium môže žiadať len ten, kto spĺňa podmienky pre udelenie kvalifikačného stupňa "Klinicko-pastorálny pracovník" - teda 3 roky duchovenskej praxe a získané teologické vzdelanie na úrovni Bc. Jedná sa o podmienku darcovských organizácií a väčšiny jednotlivcov.
- vyplnenie elektronickej prihlášky
- zaslanie životopisu a prepisu krátkeho pastorálneho rozhovoru na e-mail: kpv@teofania.sk. 

Váhate s prihlásením?

Ak váhate či sa prihlásiť, nezabudnite, že: 

a) Kurz je časovo náročný, ale má dlhodobý efekt na väčšinu práce duchovného.

b) Jedná sa o ​typ vzdelávania, ktorý  v SR nie je známy, ale v ​USA a západnej Európe je to  vyprofilovaná a vysoko cenená forma špecializačného vzdelania. Aj tento ročník budeme realizovať  v kombinácii skúsených zahraničných lektorov a lokálnych lektorov, ktorí sa pripravujú na vedenie ďalších rokov, podľa najvyšších zahraničných štandardov. 

c) Kurz vedie účastníkov k tomu, aby "kalibrovali" svoje postoje, ale je to dôležitý spôsob ako upevňovať svoje psotoje k Bohu, blížnemu a sebe samému. 

d) Cena kurzu je vysoká, ale je tu jedinečná možnosť získať vysoké štipendium. Výsledná cena je mimoriadne výhodná a je možné platiť ju na tri splátky - po jednotlivých turnusoch. Opýtajte sa aj Vašej cirkvi a miestneho zboru na možnosť čerpania štipendia na dané vzdelávanie. 

Kontakty

E-MAIL: kpv@teofania.sk

Tel.: 00421 907 030 075

Časté otázky

Ako požiadam o štipendium? Aké sú podmienky získania štipendia?
- o štipendium sa dá požiadať v rámci vypĺňania prihlášky. Prvou podmienkou je úplné splnenie základných podmienok účastníka: vzdelania a dĺžky praxe v obore. Druhou podmienkou je, že sa zúčastníte fundrisingovej kampane, teda oslovíte známych s prosbou o adresný príspevok, ktorým budeme získavať financie na financovanie Vášho štipendia. Toto oslovenie sa deje elektronicky - prostredníctvom webového odkazu šíreného cez e-mail a sociálne médiá. Je adresné, to znamená, že financie sa budú získavať priamo na podporu Vašej účasti. Zjednodušene: treba zdieľať adresu webu, cez ktorý sa dá prispieť na Vaše štipendium. Peniaze budeme zbierať maximálne do výšky Vám udeleného štipendia, a stanú sa súčasťou fondu, z ktorého je financované vzdelávanie KPV v roku 2019/2020, v prípade prebytkov vo fonde aj v nasledujúcich ročníkoch.

Môžeme sa prihlásiť na niektorý z uverejnených dátumov? 
- uverejnené dátumy tvoria jeden ucelený kurz. Ak nastúpite na klinicko-pastorálne vzdelávanie, Váš výcvik sa bude odohrávať v každom spomedzi zverejnených dátumov, a je preto potrebné zúčastniť sa všetkých. Čas je na nich využívaný efektívne, a preto veríme, že časovú náročnosť tohto výcviku bohato vyvážia získané zručnosti a vedomosti. 

Aká cirkev organizuje tieto kurzy? 
- organizovanie kurzov zastrešuje Rada KPV, v ktorej sú zastúpení členovia rôznych cirkví pôsobiacich na Slovensku. V aktuálnom kurze budú lektori z Reformovanej cirkvi v Holandsku, z Baptistickej denominácie a ďalších cirkví. Účastníci budú z ECAV, SECAV, BJB, CASD a ďalších cirkví. 

Aký typ kvalifikácie získame po absolvovaní tohto kurzu? 
- medzinárodne uznávané potvrdenie o získaní kvalifikácie klinicko-pastorálneho pracovníka. Tento kurz totiž spĺňa všetky podmienky, ktoré si vyžadujú štandardy týchto kurzov v zahraničí. 

A na záver teleshopping: Nie je to len sen? 
- je to krásny sen, ktorý sa od septembra stane realitou aj pre Vás :) 

Podporte KPV

Tu môžete prispieť na financovanie KPV. 
Váš príspevok sa stane súčasťou fondu, z ktorého sú financované náklady na KPV.
Prispieť sa dá jednorázovo aj pravidelne, a to akoukoľvek sumou. 

Na výcvik bude použitých 100% Vášho príspevku!

Prispieť platobnou kartou:

Prispieť prevodom na účet:
IBAN: SK7183300000002901368434
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu v ČR: 2000214112/2010 
s VS: 20192020.

 

ZjcwODA