Komentáře k Českému ekumenickému překladu vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih.

Martin Prudký - Genesis I
Petr Sláma - Exodus I
Petr Chalupa - První Samuelova
Petr Chalupa - Druhá Samuelova
Filip Čapek - Kazatel
Petr Chalupa - Ester
Gabriela Ivana Vlková - Izajáš I
Stanislav Pacner - Jeremjáš I
Adam Mackerle - Ámos
Jan Rückl - Ageus

Jiří Mrázek - Evangelium podle Matouše
Petr Pokorný - Evangelium podle Marka
Petr Mareček - Evangelium podle Lukáše
Jan Roskovec - Evangelium podle Jana
Ladislav Tichý - První list Korintským
Ladislav Tichý - List Galatským
Petr Pokorný - List Efezským
Mireia Ryšková - List Koloským
Mireia Ryšková - První list Tesalonickým
Mireia Ryšková - Druhý list Tesalonickým
Jaroslav Brož - Židům
Dominik Opatrný - Pastorální listy
Jan Amos Dus - První list Petrův
Jan Amos Dus - List Judův, Druhý list Petrův
Petr Mareček - List Jakubův
Angelo Scarano - Listy Janovy
Jiří Mrázek - Zjevení Janovo